DigiOrtho, Straight Forward

De mondzorg is de afgelopen jaren flink in beweging. De tarieven staan zwaar onder druk en ziektekostenpremies en eigen bijdrages gaan omhoog.

Orthodontisten heroverwegen hun toekomst, zorgverzekeraars zijn op zoek naar efficiëntie en patiënten worden steeds onrustiger maar ook mondiger. Men verwacht een steeds hoger serviceniveau van de tandarts.

Hoe kunt u als tandarts een hoger serviceniveau bieden?
Door orthodontie volledig te integreren in de totale dienstverlening aan uw patiënt. Met DigiOrtho!

Voor de patiënt betekent dit dat hij of zij bij u, de vertrouwde tandarts, in behandeling blijft en dat alles letterlijk in één hand is. Voor u betekent dit, naast een verhoogde dienstverlening en differentiatie, een nog betere binding met uw patiënt en een verhoging van de stoelbezetting met de daarbij behorende omzet.

DigiOrtho Straight Forward.